Общи условия

Общи условия за ползване на сайта cenisamoletnibileti.com

Обща информация

Уеб сайта cenisamoletnibileti.com е собственост и се управлява от „СД НИЕ“ ООД вписан в търговския регистър с ЕИК 200950937, с адрес: гр. Кюстендил , ул. Гюшевско шосе, Телефон за контакти: +359 889 49 28 97 и имайл: info@cenisamoletnibileti.com. Cenisamioletnibileti.com е интернет посредник между туристически фирми и онлайн потребителите и създава изключителната възможност за търсене на информация и реализиране на сигурни реални онлайн резервации и покупки. Условие за ползване на услугите в cenisamoletnibileti.com е приемане на Общите условия за ползване на сайта. Съгласието създава правно задължение между потребителя и “СД НИЕ” ООД по смисъла на Закона за Задълженията и Договорите /ЗЗД/.

Резервационната система за онлайн самолетни билети, рекламирана на cenisamoletnibileti.com, както и всички услуги по търсене и резервация на самолетни билети, са собственост и се оперират от туристическа агенция Е-Скай ООД, с адрес София, ул. Софийски герой 1, ет.3 , ЕИК 200231863. ИАТА акредитация: 09-21131, ТА/ТО лиценз: РКК 01-6172. Условие за използването на системата е приемането на общите условия на Е-Скай ООД. Телефон за допълнителна информация: 02/439 50 41.

Лични данни

Уеб сайта cenisamoletnibileti.com използва инстумента за маркетинг и анализ Google Analytics  който от своя страна работи с технология наречена Google бисквитки,.

Информацията от Google Analytics се използва само за маркетингови и статистически цели, като не се споделя с трети лица.

С влизането на сайта cenisamoletnibileti.com, всеки нов потребител се съгласява автоматично с използването “Google Бисквитките” за маркетинг и анализи.

Всеки потребител има право да деактивира използване на “Google Бисквитките” от настройиките на своят браузер Google Chrome

Cenisamoletnibileti.com не събира никакви лични данни с изключение на Google бисквитки, който се изпозлват за маркетинг и анализи през инстумента Google Analytics

Съдържание на сайта:

– Информацията за актуални цени или промоции на самолетни билети, появяваща се на началната страница е динамична и се променят периодично и автоматично. Като се рекламират и са част от резервационната система за самолетни билети на Е-Скай ООД.

– Всички статии, снимки в сайта за собственост на СД НИЕ ООД или са с уредени авторски права.

Заключителни разпоредби

СД НИЕ ООД си запазва правото за едностранно извършване на промени в съдържанието на Общите условия. Всеки потребител е задължен да се запознае със съдържанието им преди използване услугите на сайта и всеки път е длъжен да потвърди своето съгласие, както и че е запознат с разпоредбите и общите правила. Условието се налага поради възможни настъпили промени в настоящия документ.

По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и възникнали във връзка с използването на сайта cenisamoletnibileti.com задължителни са разпоредбите на законите и съдебната система на Република България.