Разрешени течности в самолета

Течностите в ръчния багаж подлежат на следните наложени от правителството ограничения:
• Течността е в контейнер с максимален обем 100 мл
• Всички контейнери за течности, отговарящи на ограничението от 100 мл, могат да бъдат поместени в прозрачен пластмасов затварящ се еднолитров плик с размери 20 см x 20 см.
• Пластмасовият плик трябва да бъде представен отделно при проверката за безопасност
При проверката за безопасност на летището ще бъдете помолени да се освободите от течностите, които не покриват горните изисквания.