България Ер

България Ер airБългария Ер” е националният въздушен превозвач на Република България.
България Ер първоначално носи името „Балкан Ер тур“ и оперира с лизингови самолети. Впоследствие компанията е преименувана на „България ер“ ЕАД и функционира като авиационен оператор със 100% държавно участие в капитала от края на 2002 г., когато съгласно Заповед на министъра на транспорта и съобщенията държавата придобива правото на собственост върху капитала, притежаван дотогава от „Летище София“ ЕАД. Continue reading “България Ер”